FISKMASKOTTEN VISAR VÄGEN

Maskotten Spätten är en fångst för lokalområdet.

När företagarföreningen Destination Blokhus sökte efter en annorlunda vinkel på deras marknadsföring, uppstod idén till att skapa maskotten Spätte.

En maskot är oftast välkänd från stora varumärken och idrottslag, men Spättes jobb är att representera och skapa uppmärksamhet om kvaliteterna i Hune, Blokhus och området där omkring.

Som ett nytt, välkänt ansikte i lokalområdet och en fast inredning i Update Blokhus Avis når maskotten ut till både medborgare och turister. Det visar klart och tydligt att en maskot kan utgöra symbolen för mycket mera än idrottslag och företag – nämligen vara en visuell representation för ett samhälle.

Som lokala blickfångsfabrikanter är vi på Ibsens Fabrikker glada över samarbetet runt fiskmaskotten Spätte, och det är viktigt för oss att få vara med till att branda lokalområdet.

IDÉSKISS

"Förutom att ha ett symboliskt värde för destinationen, har tanken alltid också varit att Spätte ska hjälpa till med att berätta om kulturen och den historia som området har. Med ett barnvänligt utseende kan historien göras mycket mera relevant och närvarande. Utseendet på maskotten gör också att historien får en kant, skörhet och närhet tack vare utvecklingen av utseendet som vi, i samarbete med Ibsens Fabrikker, har valt."

Louise Kande & Lars Bisgaard, Update Blokhus Avis
Tilbaka till
case översikt

Ska vi skapa en maskot till dig, som kan dra till sig barn och barnfamiljer? Skicka ett e-mail till oss på [email protected].

Kontakta oss