Skydancers

Använd skydancer för att skapa blickfång med rörlig reklam. Du känner säkert till dem, de fladdrande skydancers, som dansar hit och dit i vinden.

Figurerna, med och utan armar, är populära gäster till olika utomhuskonserter och festivaler, och det är lätt att förstå varför. De är fantastiska blickfångare.

Rörlig reklam väcker stor uppmärksamhet, speciellt när det handlar om ett så stort format som skydancern. Använd skydancers vid butiksöppningar, idrottsarrangemang och utomhusarrangemang som konserter och festivaler.

Använd dem utanför din verksamhet, som extra dragningskraft i en period, när du vill skapa extra uppmärksamhet på dig själv eller om du har en kampanj.

Eller använd dem till något helt annat! Möjligheterna är många.

Du kan få tre olika modeller av skydancers. Ett enda rör, ett rör med huvud och armar samt två rör med huvud och armar.

Rören kan bytas ut, så du kan byta budskap eller design – eller också kan du återanvända två fläktar till en figur.

Varje fläkt kräver ett eluttag, och du behöver bara sätta kontakten i uttaget, så är skydanceren i gång.

Fläkten sänder pulserande luft ut i röret, så skydanceren kastas runt i olika riktningar och och ser ut som om den dansar omkring.

Det är rörlig reklam, som säkert kommer att skapa blickfång och därmed ökar uppmärksamheten och medvetenheten omkring din verksamhet.

Ska rörliga skydancers vara ditt verktyg i reklamverktygslådan?

Kontakta oss

Se våra cases

Blickfång med kontaktvärde
Tillbaka till produkter