Så här ritar vi din maskot kostym

Från linjer på ett papper till en hel ritning av en maskot. I ett projekt, där Bamsefabrikken hjälper till med att utveckla maskotten hela vägen från starten, spenderar vi energi på att utveckla och rita den rätta maskotten eller figuren.

En maskot från Ibsens Fabrikker kan starta på vårt ritbord, om du inte redan har en klar karaktärsritning.

Första delen av processen är kontakten med dig som kund, där vi tillsammas får klarhet om målgruppen, målet och visionerna för maskotten. Vi vill också gärna höra om dina idéer och tankar omkring maskotten, innan vi sätter de första linjerna på pappret.

Våra duktiga ritare har stor erfarenhet med att utveckla just maskottar och roliga figurer. Redan från de första linjerna och skisserna formar sig bilden av den färdiga maskotten, karaktärsdrag och personlighet.

Beroende av materialet som finns tillgängligt vid starten av uppdraget, och ritarens infallsvinkel till den aktuella maskotten, vill vi ibland starta med en eller flera skisser av maskotten, som vi visar för dig, och så att du är med till att välja ut den eller dem som det ska arbetas vidare med.

När kunden har godkänt och accepterat skissen, är vi redo till att koncentrera oss om färgläggning och placering av logotyper m.m.

Färgläggning är en disciplin helt för sig. Våra tecknare tar ofta fram en rad olika färgförslag, som de anser passar till figuren eller maskotten, och tillsammans rättar vi till maskottens färger och nyanser, så de passar till kundens ändamål och önskemål.

Till slut så tillförs skuggor och detaljer på ritningen och maskotten är därefter färdig.

Om ritningen ska användas till marknadsföring och merchandise till maskotten, t.ex. till målarböcker, annonsering, tecknade filmer osv. hjälper vi också gärna med till det.

Rättigheterna till ritningen av maskotten till hör, efter att du har betalt för dem. På grundlag av den färdiga illustrationen kan vi därefter starta t.ex. produktionen av maskottens kostym eller dräkt, nallebjörnar, sparbössor eller annan  merchandise.

Kontakta oss på e-mail eller på telefon +45 40622927, om du har en idé till en maskot som du gärna vill föra ut i verkligheten.

8. december 2015