Guide: så drar du folk in till din mässmonter

Ibsens Fabrikker arbetar med att skapa uppmärksamhet. Därför våra produkter ofta designade för att dra till sig folkmassorna till en bestämd plats – till dig. För att få det ultimativa ut av din produkt ger vi där här några råd till mässor och andra arrangemang.

Fyra meter långa lastbils-formade jätteballonger hängande från taget i Gigantium, Ålborg

Så drar du folk till dig

Du känner säkert känslan, om du har placerat dig i en hall med en mängd andra deltagare. Skyltarna står överallt, och alla har ett meddelande till dig. Intrycken översvämmar dig, och det är bara några få budskap som faktiskt tränger in i ditt medvetande. Om er placering och blickfång bara är medelmåttigt, fungerar det helt enkelt inte. Konkurrensen är för stor för medelmåttighet och trötta försök till att få uppmärksamhet.

“En bra monter fungerar på samma sätt som en bra annons. Det ska vara ett tydligt budskap. Det kan vara mera än ett budskap, men det ska inte gärna vara mera än några få stycken. Du ska direkt kunna tyda budskapet genom att titta på montern,” fastslår Christian Guldager från Kursuslex . Direktören har över 20 års erfarenhet med att arrangera mässor.

Ni ska alltså har bestämt ert budskap i god tid innan mässan. Det kräver brainstorming, ping-pong internt bland kollegor och en dedikerad insats upp till arrangemangen. Det gäller att alla är överens om vad ni vill berätta på mässan, och det ska tydligt presenteras av er mässmonter och det blickfång som ni tar med er. Annars är det bara slöseri med pengar. Det är en strategi som det bara är få företag som uppmärksammar. Och det är ett klart misstag.

“90% av mässmontrar har firmanamnet som överskrift. Men vad säger det? Varför är det intressant för besökaren? Låt budskapet stå tydligt i stället för att göra reklam för företagsnamnet. Då vet folk varför de ska stanna till hos er,” säger Christian Guldager.

Ett bra exempel på en näringsidkare som spridit sitt budskap på flera säljarrangemang, är Kristoffer Glerup. Han står bakom beanbag-jätten SACKit, som med åren fått en lång rad olika produkter in i deras sortiment. Men det är inget som stör kommunikationen, när SACKit är ute på mässor.

“Vi har börjat med att vara ute på några arrangemang med enstaka produkter eller flera olika montrar. Det gör vi eftersom vi har märkt, att flera olika produkter, kan verka förvirrande för besökare. Om vi delar upp det, är det färre ting för folk att fokusera på. Det gör det lättare för dem,” säger Kristoffer Glerup.

SACKit har alltså valt att köra flera röda trådar med olika montrar vid enstaka tillfällen, där de är ute och visar upp deras produkter. Där har företaget också rätt element med ute, när det ska vara fokus på något särskilt i deras sortiment.

“Vårt uppblåsbara setup använder vi till att sälja och promovera våra högtalare. Så när vi tar det med, är det med klart fokus på den delen av vårt sortiment. Det var olika målgrupper, och är målriktat mot en av dem,” säger SACKit-direktören.

 

Vill du veta mera?Läs vår guide till mässor här.

28. maj 2017