RÅTTANS ÅR PÅ IBSENS FABRIKKER

Två stora, uppblåsbara råttor, med två mycket olika syften.

3F's union rat. En uppblåsbar råtta levererar politiska budskap.

Detaljerade uppblåsbara djur
En vanlig fråga till Ibsens Fabrikker är hur detaljerat vi kan göra en uppblåsbar figur. De två råttorna till 3F och Bayer är två bra exempel på, vad man kan göra i den uppblåsbara världen. Inga detaljer går förlorat i designen av råttorna, som båda har vassa klor, långa svansar och tydliga ansiktsdrag.

För att uppnå en så fin detaljnivå på en lufttät, uppblåsbar figur, är det nödvändigt att bygga upp figuren med flera små luftrum, där var och en kammare ska fyllas upp med luft. Den sista finish på de uppblåsbara figurerna upppnås genom att airbrush måla den färdiga produkten.

De två råttorna är, trots deras liknande genetik, skapade med två mycket olika syften. De flesta förknippar ofta råttor med något negativt och oönskat som ska bekämpas. Det kan Bayer helt säkert hålla med om, med deras serie med råttbekämpande produkter. 3F använder de negativa budskap, som råttan förknippas med, för att skapa uppmärksamhet om deras politiska agenda.

3F’s Union Rat
Fackföreningen 3F kontaktade oss efter att ha upplevt konceptet “Union Rats”, som är ett mycket stort fenomen i USA. “Union Rats” är stora uppblåsbara råttor, använt av fackföreningar för att presentera politiska budskap och, inte minst, skapa uppmärksamhet omkring arbetsgivare med dåliga förhållanden för medarbetare.

3F bad därför oss att skapa en kopia av råttorna, men i en lufttät version, så att råttan kan placeras och användas på platser där det inte finns tillgång till permanent elström.

Viktigast av allt var att råttan skulle vara ful och motbjudande för att förmedla det politiska budskapet om behov av förändring.

Something is rotten in the state of Denmark.

Bayers uppblåsbara råtta till blickfång på mässa

Bayers råtta till blickfång på mässa
Bayer ville inte förmedla politiska budskap när de kontaktade oss, utan bara skapa ett blickfång till deras mässmonter och deras produkter för skadedjursbekämpning.

I motsats till 3Fs råtta, som står på marken, är Bayers råtta monterad i en upphängning från taket i mässhallen och på utställningsområdet. Råttan är baserad på Bayers egen design, som vi sedan har gjort om till en 3D bild, innan den slutliga produktionen av den uppblåsbara råttan.

Ska du använda ett stort, uppblåsbart djur?
Om du har en idé till ett stort uppblåsbart djur, eller andra figurer, som kan hjälpa dig med att skapa blickfång till dina produkter eller förmedla ut politiska budskap, är vi redo till att hjälpa dig. Skriv eller ring till oss, så hjälper vi dig med ditt önskemål för uppblåsbara figurer.

Se också de här uppblåsbara skadedjuren i mindre skala eller våra glasfiber djur, om du letar efter djur till permanent utställning.

18. juli 2019